Rizikos Pareiškimas

1. Įvadas

ROinvesting, prieinama per domeną “https://lp-roinvesting.com” yra markė, priklausanti Royal Forex Ltd (toliau vadinama “Kompanija”), kuri yra įgaliota ir reguliuojama Kipro Vertybinių Popierių ir Rinkos Komisija (CySec) veikti kaip Kipro Investicinė Firma (CIF) su CIF Licencija Nr. 269/15.

CySec vadovauja ir reguliuoja Kipro Investicijų Sferos Firmas ir yra Europos Vertybinių Popierių ir Rinkų Institucijos (ESMA) narys. Mūsų licencija yra pavaldi Įstatymui 87(I)2017, kuris padengia investicinių paslaugų teikimą, investicinės veiklos atlikimą, reguliuotos rinkos valdymą ir kitą susijusią veiklą ir yra suderintas su ES Reglamentu, MIFID II, kad užtikrinti patikimą investorių protekciją ir finansinių rinkų veiksmingumą, todėl yra laikas nuo laiko redaguojamas (toliau minimas kaip “Įstatymas”).

Kompanijos produktai ir paslaugos yra paskirti mažmeninei prekybai, profesionaliai ar pasirinktai sandorio šaliai

2. Politikos Apžvalga

Rizikos Pareiškimo Politika (toliau vadinama “Politika”) yra pateikiama Kompanijos Klientams ir potencialiems Klientams Įstatymų ir Reglamento nustatyta tvarka. Politika yra priskaitoma ir/arba yra Kompanijos Paslaugų Teikimo Sąlygų elementas (toliau vadinamus T&C), ir turi būti priimta Klientais. Prieš tai, kai pereisime prie prekiavimo sąskaitos ir prieš prekybą apskritai, Klientams ir/arba potencialiems Klientams patariame atidžiai perskaityti šį rizikos pareiškimą ir įspėjimus, minimus šiame dokumente, kurie aprašo išvestinius Finansinius Instrumentus, kuriuos Kompanija suteikia prekybai (pvz. CFD).

Tačiau supraskite, kad šioje Politikoje gali būti apibūdinami ir ne visi rizikos faktoriai, susiję su prekyba CFD.

3. Bendri Rizikos Veiksniai

Klientas, nusprendęs prekiauti Finansiniais Instrumentais, neturėtų užsiimti jokią investicine veikla, nežinodamas apie riziką, susijusią su prekiavimu šitokiais sudėtingais ir rizikingais produktais ir/arba teikiamais Finansiniais Instrumentais.

Klientai turi suprasti, kad bet koks investavimas yra rizikingas ir gali tikti ne visiems investoriams ir gali baigtis investuoto turto praradimu . Klientas turi žinoti apie visus rizikos veiksnius, susijusius su prekyba CFD ir turi kreiptis į specialistus, jeigu jis/ji turi bet kokių abejonių. Kompanija šitokių paslaugų neteikia.

4. Techniniai Rizikos Veiksniai

a) Kompanija yra atsakinga už nuostolius, patirtus dėl sistemos trikdžių, sutrikimų, pertraukimų, atjungimų ar piktybinių veiksmų, atliktų informacijos, komunikacijos, elektros, elektroninių ar kitomis sistemomis.

b) Jeigu Klientas įvykdo transakcijas naudojantis elektronine sistema, jis/ji yra neapsaugoti nuo rizikos veiksnių, susijusių su techninės įrangos, programų, serverių, komunikacijos linijų ar interneto trikdžiais. Šitokių trikdžių pasekmė gali būti tai, kad jūsų įsakymas yra arba neįvykdytas nustatyta tvarka, arba neįvykdytas visiškai. Kompanija nepriima jokios atsakomybės šitokiems sutrikimams įvykus.

c) Klientas pripažįsta, kad nešifruota informacija, siunčiama per el. paštą yra neapsaugota nuo neteisėtų įsilaužimų.

d) Jeigu Klientas vienu metu bando įvykdyti daugybę sandorių, jis gali patirti sutrikimus bendraujant telefonu ar per Kompanijos Platformą(-as)/sistemą(-as), ypač sparčiojoje Rinkoje (pavyzdžiui, kai yra pateikiami pagrindiniai makroekonominiai rodikliai).

e) Klientas pripažįsta, kad internetas gali būti paveiktas atsitikimų, kurie gali įtakoti jo/jos prieigą prie Kompanijos Svetainės ir/arba Kompanijos prekiavimo Platformos(-ų)/sistemos(-ų), įskaitant bet nesiribojant transmisijos sutrikimais ar nutraukimais, programų ar techninės įrangos trikdžiais, interneto atjungimu, viešojo elektros tinklo trikdžiais ar hakerių užpuolimu. Kompanija nėra atsakinga už jokios rūšies žalą ar nuostolius, gautus šių jai nepavaldomų atsitikimų dėka ar už kituos nuostolius, praradimus, nepatogumus ar išlaidas (įskaitant, be apribojimų, įgytojo turto netekimus), kurie gali kilti dėl to, kad Klientas negali prieiti prie Kompanijos Svetainės ir/ arba Prekybos Sistemos arba atidėtus ar neįvykdytus įsakymus ar Transakcijas.

f) Naudojant kompiuterinę įrangą, duomenų ir balsinių komunikacinių tinklus Klientas prisiima šias rizikas ir kitas susijusias rizikas, kurioms nutikus Kompanija nėra atsakinga už jokius patirtus nuostolius:


o Įrangos maitinimo srovės atjungimas iš Kliento pusės ar jo tiekėjo, arba ryšio operatorių (įskaitant balsinės komunikacijos ryšius), kuriais naudojasi Klientas;

o Materialinė žala (arba žlugimas) komunikacijos šaltinių, kurie siejo Klientą ir operatorių (ryšio operatorių), pačio ryšio operatoriaus ir Kliento prekybos ar informacinių serverių;

o Kliento, Kompanijos ar jais pasirinkto ryšio operatoriaus (įskaitant balsinės komunikacijos ryšius) naudojamų ryšio šaltinių pertraukimus (nepriimtinai blogas sąlygas);

o Klaidingi ar prieštaringi Klientų terminalo nustatymai;

o Nepastovus Klientų terminalo aptarnavimas;

o Vykdant transakcijas naudojant balsines telefono (laidinio ar mobiliojo ryšio) funkcijas, Klientas rizikuoja susidurti su problemomis sujungimo metu, tarkime su ryšio nutraukimais ar ryšio kanalų apkrova bandant susisiekti su Kompanijos tarpininkystės paslaugų skyriumi;

o Naudojantis komunikacijos kanalais, technine įranga ar programomis, auga rizika, kad pranešimai nuo Kompanijos nepasieks Klientus (įskaitant žinutes);

o Prekybą telefonu gali būti paveikta ryšio apkrova;

o Platformos sutrikimas ar neveiksmingumas, įskaitant Klientų Terminalą.

Klientas gali patirti finansinius nuostolius, jeigu įvyks vienas iš viršuje minėtų atsitikimų, kuriuo atveju Kompanija nepriima jokios teisinės atsakomybės ir Klientas bus pats atsakingas už bet kokius susijusius praradimus, kuriuos jis/ji dėl to patirs.

5. Prekybos Platforma

Klientas yra įspėjamas, kad prekiaujant elektroninėje platformoje jis/ji suvokia, kad gali patirti finansinius nuostolius ir ne tik:

(a) Kliento prietaisų, programinės įrangos gedimas ir nekokybiškas ryšys.

(b) Kompanijos ar Kliento techninės ar programinės įrangos gedimas, sutrikimas ar tyčinė žala.

(c) Klaidinga Kliento įrangos veikla.

(d) Neteisingi Klientų Terminalo nustatymai.

(e) Nepastovus Kliento Terminalo aptarnavimas.

Klientas supranta, kad vienu metu galime aptarnauti tik vieną įsakymą. Po to, kai Klientas išsiuntė įsakymą, visi nurodymai yra ignoruojami ir yra parodoma žinutė “įsakymai yra patvirtinti” kol ne bus įvykdytas pradinis nurodymas.

Klientas suvokia, kad vienintelis patikimas šaltinis, tiekiantis informaciją apie Kotiruočių Srautą yra tiesiogiai transliuojama Serverio Kotiruočių Bazė. Kotiruočių Bazė Klientų Terminale nėra patikimas informacijos šaltinis apie Kotiruočių Srautą, nes ryšis tarp Klientų Terminalo ir Serverio gali būti bet kuriuo laiku nutrauktas ir kai kurie duomenys apie Kotiruotes gali paprastai nepasiekti Klientų Terminalą.

Klientas supranta, kad kai Klientas uždaro įsakymo paskirstymo/ naikinimo langelį arba pozicijos atidarymo/uždarymo langelį, įsakymas, kuris buvo nusiųstas į serverį, nebegali būti atšauktas.

Įsakymai gali būti aptarnauti tik po vieną, kai yra perkeliami į įsakymų eilę. Kai iš tos pačios Kliento sąskaitos yra išsiunčiamas keletas įsakymų vienu metu, jie gali būti neaptarnauti.

Klientas suvokia, kad kai Klientas patvirtina Įsakymą, jis nebegali būti atšauktas.

Tuo atveju, kai Klientas negauna jokio atsiliepimo dėl išsiųsto Įsakymo ir nusprendžia pakartoti tą patį Įsakymą, Klientas rizikuoja išsiųsti pakartotiną Transakciją vietoj vienos. Klientas supranta, kad jeigu Atidėtas Įsakymas jau buvo įvykdytas, bet Klientas išsiunčia nurodymą pakeisti nustatymus, vieninteliai nurodymai, kurie bus atlikti yra užprašymas pakeisti Nuostolių Mažinimas ir Pasiimti Pelną rodiklius toje pozicijoje, kuri buvo rodoma paspaudus Atidėti Įsakymai.

6. Rizika ir Pavojai, susiję su transakcijomis naudojant Sudėtingus Finansinius Instrumentus (Išvestinius Finansinius Instrumentus, tokius kaip CFD)

6.1. Bendra Informacija

Išvestiniai Finansiniai Instrumentai gali būti naudojami investicinės rizikos reguliavimui, tačiau kai kurie iš šių produktų nėra pritaikyti daugybei investorių. Skirtingi Išvestiniai Finansiniai Instrumentai yra susiję su įvairių lygių riziką ir rinkdamas, ar yra noras prekiauti tokiais instrumentais, Klientas turi suvokti visus rizikos veiksnius, minimus šiame dokumente. Tačiau turime įspėti, kad šis dokumentas negali pilnai apibrėžti visas rizikas ir kitas svarbias detales, susijusias su išvestiniais finansiniais instrumentais, tokiais kaip Kontraktai dėl Kainų Skirtumo (CFD). Prekyba su CFD yra LABAI SPEKULIATYVI IR ITIN RIZIKINGA ir nėra tinkama visiems plačiosios visuomenės nariams.

Klientas neturi prekiauti išvestinėmis priemonėmis, nebent jis/ji tiksliai supranta, kuo šie kontraktai yra ypatingi ir su kokia rizika jie yra susiję. Prie to, jis/ji turi jausti pasitenkinimą, kad yra atrastas jam/jai tinkamas kontraktas, įskaitantis jo/jos aplinkybes ir finansinę padėtį. Tam tikros strategijos, tokios kaip "spread" pozicija ar "straddle", gali būti tiek pat rizikingos kaip ir "ilgoji" ar "trumpoji" pozicija.

Kadangi išvestiniai instrumentai gali būti panaudoti investicinės rizikos reguliavimui, dauguma investicinių galimybių gali būti nepriderintos daugumai investorių.

Skirtingi instrumentai yra susiję su įvairaus lygio riziką, ir spręsdami, ar norite prekiauti tokiais instrumentais, turite įskaityti toliau aprašomus punktus.

Prieš užsivesdami Kliento sąskaitą, turite gerai pagalvoti, ar prekyba išvestiniais Finansiniais Instrumentais ir CFD tinka jums, įskaitant savo aplinkybes ir finansinius resursus. Prekyba išvestiniais finansiniais instrumentais ir CFD reiškia, kad susidursite su sąvokomis “pritaikyti” ir “svertiniai”. Mąstydamas, ar norėtų užsiimti tokios rūšies prekyba, Klientas privalo:

suvokti prekybą CFD, jo/jos Pagrindinį turtą ir Rinkas. CFD yra išvestiniai finansiniai instrumentai, savo vertę įgyjantys iš pagrindinio turto/rinkų kainų su kuriais yra susiję (pavyzdžiui, valiutų, akcijų indeksų, akcijų, tauriųjų metalų, ateities sandorių, išankstinių sandorių ir t.t.). Nors kainos, kuriomis prekiaujant vadovaujasi Kompanija, ir yra paskirstytos Kompanijos sukurtu algoritmu, kainos yra gaunamos iš Pagrindinio Turto/rinkų. Taigi svarbu, kad Klientas suvokia riziką, susijusią su prekyba tam tikru pagrindiniu turtu/rinka, nes pagrindinio turto/rinkos kainų svyravimai įtakos jo/jos mainų pelningumą.

Kompanija neteiks Klientui jokių patarimų dėl CFD, Pagrindinio Turto ar Rinkų ir nedarys jokių rekomendacijų dėl investavimo. Taigi, jeigu Klientas nesuvokia pilnos rizikos, jis/ji turi kreiptis dėl patarimų ar konsultacijos į nepriklausomą finansinį specialistą.

Jeigu Klientas nesupranta rizikos, kuri yra susijusi su prekyba CFD, jis/ji neturėtų prekiauti iš viso.

6.2. Svertas ir Pritaikymas

Transakcijos su valiutų rinka ir išvestiniais Finansiniais Instrumentais yra itin rizikingi. Pradinė marža gali būti maža, palyginus su valiutų rinkos verte ar išvestiniu kontraktu, kad transakcijos būtų ”svertinos“ ar ”pritaikytos“. Net ir maži pokyčiai rinkoje turės proporcingai didelę įtaką lėšoms, kuriuos Klientas deponavo ar turės deponuoti; šis reiškinys gali veikti kaip į Kliento nuostolius, taip ir į jo naudą. Klientas gali patirti pilną pradinės maržos lėšų nuostolį ir bet kokių kitų papildomų lėšų, deponuotų į Kompaniją, kad palaikyti savo poziciją. Jeigu rinka svyruos prieš Kliento poziciją ir/arba Maržos reikalavimai didės, yra galimybė kad Klientui teks skubiai deponuoti papildomas lėšas, kad išlaikyti savo poziciją. Tuo atveju, jei Klientas nespės laiku pateikti papildomas lėšas, jo/jos pozicija(-os) gali būti uždarytos Kompanijos nuožiūra ir jis/ji bus laikomi atsakingi už bet kokius kilusius nuostolius ar deficitą, nustatytą Paslaugų Teikimo Sąlygų Neigiamo Balanso Protekcijos punkto tvarka.

6.3. Riziką mažinantys Įsakymai ar Strategijos

Kai kurių Įsakymų išsiuntimas (pvz. ”nuostolius mažinantys“ įsakymai, įteisinti vietinių įstatymų tvarka, arba ”neapriboti” Įsakymai), skirti nuostolius mažinti iki tam tikros sumos, gali būti neįmanomas, kai rinkos padėtis neleidžia tokius Įsakymus įvykdyti, pvz. dėl rinkos nelikvidumo. Strategijos, naudojančios pozicijų derinius, tokius kaip ”spread“ arba ”straddle”’ pozicijos, gali būti tiek pat rizikingos, kaip ir ”ilgosios“ arba ”trumposios“ pozicijos. Taigi, Neapriboti ir Nuostolius Mažinantys Įsakymai negali garantuoti, kad nepatirsite nuostolių.

Slenkantis Stopas ir Eksperto Patarimas negali garantuoti, kad nepatirsite nuostolių.

6.4. Kintamumas

Kai kurie Išvestiniai Finansiniai Instrumentai yra prekiaujami plačiuose dienos intervaluose su kintamais kainų pokyčiais. Taigi, Klientas turi suvokti, kad yra tokia pat didelė tikimybė patirti nuostolį, kaip ir pasipelnyti. Išvestinių Finansinių Instrumentų kaina yra sudaroma iš Pagrindinio Turto kainos, su kuriuo yra susiję šie Išvestiniai Finansiniai Instrumentai (pavyzdžiui, Valiutų Poros, akcijų indeksai, taurieji metalai, prekės ir išankstiniai sandoriai arba bet koks instrumentas, tinkamas CFD prekybai su Kompanija, nustatytas Kompanijos nuožiūra). Išvestiniai Finansiniai Instrumentai ir jais susijęs Pagrindinis Turtas gali būti labai nestabilūs. Išvestinių Instrumentų ir Pagrindinio Turto kainos gali smarkiai svyruoti ir labai plačiais intervalais ir gali būti paveikti nenumatytais atsitikimais ar aplinkybėmis, kurie yra nepavaldomi Klientui ir Kompanijai.

Susidarius kai kurioms rinkos sąlygoms gali būti neįmanoma įvykdyti Kliento įsakymą nustatyta kaina, dėl ko yra patiriami nuostoliai. Išvestinių Instrumentų ir Pagrindinio Turto kainos bus paveiktos, prie viso kito, kintamais santykiais tarp poreikio ir pasiūlos, valstybinių, agrikultūrinių, komercinių ir mainų programų ir politikos, nacionalinių ir internacionalinių politinių ir ekonominių įvykių ir šiandieninėmis pasirinktos rinkos ypatybėmis.

6.5. Marža

Klientas supranta ir prisiima, kad, nepaisant informacijos, suteiktos Kompanija, Išvestinių Finansinių Instrumentų vertė gali svyruoti aukštyn ar žemyn ir yra galimybė, kad investicijos galutinai praras bet kokią vertę. Tai vyksta dėl maržinės sistemos, taikomos šios rūšies prekybai, kuri numato smulkius depozitus ar maržas, palyginus su pilna kontrakto verte, todėl net ir maži pokyčiai Pagrindinėje Rinkoje gali turėti didžiulę įtaką Kliento prekybai. Jeigu Pagrindinės Rinkos svyravimai vyksta Kliento naudai, Klientas gali įgauti gerą pelną, tačiau toks pat nepalankus rinkos svyravimas gali greitai pavirsti pilnu Klientu investuoto turto/depozito praradimu.

6.6. Kintamumas

Kartais Pagrindinis Turtas netampa kintamuoju iš karto, nes to Pagrindinio Turto pasiūla yra maža ir Klientas neturės galimybę gauti daugiau informacijos apie jo vertę ar su juo susijusias rizikas.

6.7. Kontraktai dėl Kainų Skirtumo

CFD, kuriuos Kompanija teikia prekybai yra sandoriai be įvykdymo, leidžiantys pasipelnyti naudojant Pagrindinio Turto kaitą. Jeigu Pagrindinis Turtas svyra į Kliento naudą, Klientas gali gauti gerą pelną, tačiau toks pat nepalankus rinkos svyravimas gali greitai pavirsti pilnu Klientu investuoto depozito praradimu. Taigi, Klientas neturi pradėti prekiauti su CFD, jeigu jis/ji nesuvokia, kad rizikuoja prarasti visas savo investicijas.

6.8. Neapibrėžtųjų Įsipareigojimų Sandoriai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų sandoriai, kurie turi maržą, numato, kad Klientas atliks keletą mokesčių vietoj to, kad apmokėti pilną pirkimo kainą iš karto. Maržos reikalavimas priklausys nuo pagrindinio turto, susijusio su tuo Finansiniu Instrumentu. Maržos reikalavimai gali būti fiksuoti arba numatyti naudojant pagrindinio instrumento dabartinę kainą, kurias galima rasti Kompanijos svetainėje.

Jeigu Klientas prekiauja Kontraktais dėl Kainų Skirtumo, jis/ji gali patirti pilną deponuoto turto praradimą norėdamas(-a) atidaryti ir išlaikyti tam tikrą poziciją. Jeigu rinka svyruos prieš Klientą, jam/jai gali tekti skubiai pateikti dideles papildomas lėšas, kad išlaikyti poziciją. Jeigu Klientas jas nepateikia laiku, jo/jos pozicija gali būti likviduota nepalankiu metu ir jis/ji turės apmokėti deficitą. Įspėjame, kad Kompanija neįsipareigoja pranešti Klientui apie Artėjančią Maržą nepalankioje pozicijoje. Net jeigu transakcija maržos neturi, gali būti, kad ateityje dėl tam tikrų sąlygų teks atlikti papildomus mokesčius, virš to, ką Klientas užmokėjo sudarant sandorį.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų sandoriai, sudaromi neatsižvelgiant į teisėtas ir nustatytas akcijų biržos taisykles gali turėti daug blogesnes pasekmes.

6.9. Užstatai

Jeigu Klientas Kompanijai pateikia užstatą kaip užtikrinimą, su juo bus elgiamasi priklausant nuo transakcijos tipo ir padėties. Užstatas gali būti vertinamas labai skirtingai priklausant nuo to, ar Klientas prekiauja per teisėtą ir nustatytą akcijų biržą, atsižvelgiant į tos biržos taisykles (ir su ja susijusiais kliringo namais), ar prekiauja už biržos ribų. Pateiktas užstatas gali būti perimtas iš Kliento nuosavybes tada, kai buvo sudarytas sandoris Kliento vardu. Net jeigu paaiškės, kad Kliento sandoriai yra pelningi, jis/ji gali nebeatgauti tą patį turtą, kuris buvo pateiktas, ir bus priverstas(-a) priimti grynuosius pinigus.

6.10. Prekybos Nutraukimas

Tam tikromis sąlygomis susidarius gali būti sunku arba neįmanoma likviduoti poziciją. Tai gali atsitikti, pavyzdžiui, spartaus kainų svyravimo metu, jeigu kainos pakyla ir krenta per tą pačią prekybos sesiją taip smarkiai, kad pagal tos prekybos taisykles ji bus nutraukta arba apribota.

Panaudojus Nuostolių Mažinimą, Kliento nuostoliai nebus garantuotai apriboti iki tikimos sumos, nes su tokia rinkos padėtimi gali būti neįmanoma tokį Įsakymą atlikti nustatyta kaina. Prie to, susidarius tam tikroms rinkos sąlygoms, Nuostolių Mažinimo Įsakymas gali būti nepalankesnis, nei nustatyta kaina ir galu gale nuostoliai bus didesni, nei tikėtasi.

6.11. “Praslydimas”

Praslydimas yra skirtumas tarp tikimos Transakcijos kainos CFD prekyboje ir kainos, su kuria Transakcija yra atlikta. Praslydimas dažniausiai vyksta smarkaus kintamumo metu (pavyzdžiui, dėl pranešimų per žinias), dėl ko yra neįmanoma įvykdyti Įsakymą tam tikra kaina, kai yra naudojami rinkos įsakymai, ir kai stambūs Įsakymai yra aptarnaujami ir nepakanka palūkanų išlaikyti norimą kainą, kuria buvo tikimasi prekiauti.

7. Kainos ir Mokesčiai

Kompanijos Paslaugų Teikimas Klientui yra apmokestinamas pagal Kompanijos svetainėje nustatytas kainas. Prieš pradedant prekiauti, Klientas turi detaliai susipažinti su visais mokesčiais ir kainomis, kurias jis/ji turės padengti. Klientas priima pilną atsakomybę asmeniškai sekti su mokesčiais susijusius pakeitimus.

Jeigu mokesčiai bus užprašyti ne pinigine forma (bet, pavyzdžiui, kaip kontrakto vertės procentai), Klientas turi pats apskaičiuoti, apie kokią sumą yra kalbama.

Kompanija turi teisę bet kokiu laiku pakeisti nustatytus mokesčius.

Yra galimybė, kad Kliento sandoriai bet kokiais Finansiniais Instrumentais gali būti apmokestinami ir/ arba bet kokie kitokie veiksmai, dėl pakitusių įstatymų ar jo/jos asmeninės padėties. Kompanija negali garantuoti, kad neteks padengti šitokius arba žyminius mokesčius. Kompanija neteikia konsultacijos dėl mokesčių.

Klientas yra pats atsakingas už bet kokius mokesčius, kurie gali iškilti prekiavimo metu.

Įspėjame, kad mokesčiai gali keistis be išankstinio pranešimo.

Taip pat svarbu pažymėti, kad Kompanijos kainos, susijusios su prekyba CFD yra nustatytos pačia Kompanija ir gali skirtis nuo kainų, pristatytų kituose šaltiniuose. Kompanijos nustatytos prekybos kainos yra vieninteles kainos, į kurias ji atsižvelgia parduodant CFD savo Klientams sandorio metu. Taigi, jos gali nesutapti su tiesioginės rinkos rodikliais tuo metu, kai yra vykdomas CFD pardavimo sandorius.

8. Rizika Trečiosioms Šalims

Kompanija gali perduoti iš Kliento gautus pinigus saugoti ir reguliuoti trečiajai šaliai (pvz. tarpininkui, bankui, rinkai, atsiskaitymų tarpininkui, kliringo namams ar kitai sandorio šaliai, kuri randasi už Kipro ribų), kad su jos globa įvykdyti Transakciją arba kad tas asmuo padengtų Klientui įpareigotą užstatą (pvz. pradinį maržos reikalavimą), nustatytą Transakcijos tvarka. Kompanija nėra atsakinga už pasirinktos trečiosios šalies, kuriai perduoda iš Kliento gautus pinigus, sprendimus ar veiksmus.

Įstatymai ir teisminė tvarka, taikomi bet kuriai trečiajai šaliai, skirsis nuo Kipro numatytos tvarkos ir tuo atveju, jeigu tas asmuo nesugebės išmokėti patikėtą sumą ar panašiai, Kliento pinigai nebus vertinami taip pat, kaip jeigu jie būtų vertinami kitose Kipro Sąskaitose. Kompanija nebus atsakinga už pinigų išmokas, pervedimus ar išlaidas, atliekamus trečiąja šalimi, paminėta viršuje.

Trečioji šalis, kuriai Kompanija perves pinigus, gali juos laikyti bendroje sąskaitoje ir gali nebūti galimybės atskirti trečiosios šalies ir Kliento pinigus. Tuo atveju, jeigu pinigai nebus sugrąžinti ar panašioje situacijoje su trečiąja šalimi, Kompanija gali pateikti negarantuotą reikalavimą Kliento vardu, ir yra galimybė, kad suma, kurią Kompaniją gaus iš trečiosios šalies nepilnai padengs Kliento išlaidas, susijusias su atitinkama sąskaita. Kompanija nepriima jokios teisinės atsakomybės už dėl to patirtus nuostolius.

Kompanija gali perduoti Kliento pinigus į saugyklą, kuri gali turėti saugumo interesą, turto suvaržymo ar užskaitos teisę tų pinigų atžvilgiu. Bankas arba Tarpininkas, per kurį Kompanija prekiauja, gali turėti Kliento Interesams prieštaringus interesus.

9. Nemokumas

Kompanijos nemokumas ar įsipareigojimų nevykdymas, arba nemokumas ar įsipareigojimų nevykdymas kitomis šalimis, dalyvaujančiomis Transakcijose, kurias Kompanija vykdo Kliento vardu (įskaitant, bet nesiribojant, tarpininkais, vykdymo vietomis ir likvidumą palaikančiais subjektais)gali reikšti tai, kad pozicijos bus likviduotos ar uždarytos be Kliento sutikimo. Yra mažai tikėtina, kad Kompanijos nemokumo atveju atskiros kliento lėšos nebus panaudotos kompensacijai Kompanijos kreditoriams. Jeigu Kompanija nesugeba sugrąžinti skolas, ieškovai turi teisę gauti kompensaciją iš Investorių Kompensacijų Fondo, kaip ir pareikšta žemiau.

10. Investorių Kompensacijų Fondas

Kompanija Investorių Kompensacijos Fonde atstovauja klientams, operuojantiems Investiciniuose Firmose, kurias reguliuoja Kipro Respublika. Kai kurie klientai turės teisę į kompensaciją iš Investorių Kompensacijų Fondo, jeigu to negalės padengti Kompanija. Kompensacija neviršys dvidešimt tūkstančių eurų (EUR 20.000) vienam Klientui. Išsamiau skaitykite “Investorių Kompensacijų Fondas” skyriuje, kurį rasite mūsų svetainėje.

11. Ryšys tarp Kliento ir Kompanijos

Klientas priima riziką, kad Klientas gali patirti nuostolius dėl pavėluotų ar visiškai negautų pranešimų iš Kompanijos.

Klientas pripažįsta, jog nešifruota informacija, siunčiama per el. paštą nėra apsaugota nuo neteisėto įsilaužimo.

Kompanija nėra atsakinga už tai, jei pašaliniai asmenys gaus prieigą prie jūsų informacijos, tokios kaip elektroniniai adresai, elektroniniai komunikacijos šaltiniai ar asmeninė informacija, prisijungimo duomenys, kai jie yra siunčiami tarp Kompanijos ir Kliento ar besinaudojant internetu ar kitais tinkliniais komunikacijos įrenginiais, telefonu, arba kitais elektroniniais įrenginiais.

Klientas yra pilnai atsakingas už riziką, kuri kyla dėl negautų pranešimų vidinėje Kompanijos Interneto Prekybos Sistemoje, kuriuos Kompanija siunčia Klientui.

12. Force Majeure (Nenumatyti Įvykiai)

a) Tuo atveju, jeigu atsitinka Force Mejeure Įvykis, Kompanija gali neturėti galimybės atlikti Kliento Įsakymus ar prisiimtus Klientui įsipareigojimus. Tokioje situacijoje Klientas gali patirti nuostolių.

b) Kompanija neprisiima atsakomybės dėl bet kokių nuostolių ar žalos, kilusių dėl trikdžių, sutrikimų ar uždelstų veiksmų atliekant savo įsipareigojimus, kurie yra nurodyti Kliento Sutartyje, tokiems trikdžiams, sutrikimams ar uždelstiems veiksmams atsitikus dėl Force Majeure Įvykio.


13. Neįprastos Rinkos Sąlygos

Klientas suvokia, kad esant Neįprastoms Rinkos Sąlygoms, laiko tarpas, kuriame Įsakymai yra aptarnaujami, gali būti ilgesnis ar gali būti neįmanoma įvykdyti Įsakymus nustatyta kaina ar iš viso neįmanoma juos įvykdyti.

14. Užsienio Valiuta

Kai Finansinis Instrumentas yra prekiaujamas valiuta, kitokia nei ta, kuri yra nustatyta Kliento gyvenamojoje šalyje, bet kokie svyravimai, susiję su tos valiutos kursu gali neigiamai paveikti jos vertę, kainą ir padėtį ir tai gali reikšti, kad Klientas dėl to patirs nuostolius.

15. Patarimai ir Rekomendacijos

Kompanija neteikia Klientams jokios konsultacijos dėl Transakcijų ar patarimų dėl investavimo ir Klientas supranta, kad į mūsų Paslaugas nėra įtraukti patarimai dėl prekybos CFD ar Pagrindinių Rinkų. Klientas savarankiškai reguliuos Transakcijas ir priims svarbius nutarimus, pagrįstus savo paties/pačios nuomone. Prašydamas(-a) Kompaniją dalyvauti bet kokioje Transakcijoje, Klientas pripažįsta, kad pats/pati yra asmeniškai atsakingas(-ą) už savo nepriklausomą sprendimą ir atitinkamą Transakcijos rizikos vertinimą. Jis/ji pareiškia, kad jis/ji turi pakankamai žinių ir supratimo apie rinką, specialistų patarimų ir patirties, kad suformuluoti savo nuomonę apie vienos ar kitos Transakcijos vertę ir rizikas. Kompanija negali garantuoti, kad visi produktai, kuriuos jį siūlo pagal Kliento Sutarimą yra tinkami Klientui ir neprisiima jokių patikėtinio pareigų Kliento atžvilgiu.

Kompanija jokiu atveju neteiks Klientui teisinės konsultacijos, patarimų dėl mokesčių ar neaiškumų dėl vienos ar kitos Transakcijos. Klientas turi klausti nepriklausomų ekspertų patarimo, jeigu jis/ji turi abejonių dėl to, ar jis/ji turės padengti kokius nors mokesčius. Taigi, Klientas yra įspėjamas, kad įstatymai dėl mokesčių gali laikas nuo laiko keistis.

Kompanija gali laikas nuo laiko savo nuožiūra teikti Klientui (arba per žiniaraščius, kurie bus skelbiami arba išsiunčiami abonentams jos Svetainėje, arba Prekybos Platformoje ar panašiai) informaciją, rekomendacijas, žinias, reportažus apie rinką ar kitą informaciją, bet tai neteikiama kaip užprašoma paslauga. Šitokiais atvejais:

• Kompanija nėra atsakinga už tokią informaciją,

• Tokia informacija neatstovauja Kompanijai ir ji neužtikrina ir negarantuoja, kad tokia informacija bus tiksli, teisinga ar pilnutinė, dėl to kilusių atitinkamos Transakcijos piniginių ar teisinių pasekmių atžvilgiu,

• šitokia informacija yra teikiama Klientui tik su ta sąlyga, kad jis/ji savo nuožiūra priims svarbius sprendimus dėl investavimo ir tai nėra sulyg patarimams dėl investavimo ar neteisėtai finansinei reklamai, nutaikytai į Klientą,

• jeigu dokumente yra pareikšta, kad jis yra skirtas tik tam tikriems asmenims ar asmenų kategorijoms, Klientas sutinka, kad jis/ji neperduos tą dokumentą tokiems asmenims ar priklausantiems tam tikrai asmenų grupei,

• Klientas priima tai, kad prieš publikaciją, Kompanija savo nuožiūra išdėstė informaciją, kuria tas dokumentas buvo pagrįstas. Kompanija nesuteikia garantijų dėl laiko, nurodytame Kliento kvite ir neužtikrina, kad Klientas gaus užprašytą informaciją tuo pačiu laiku, kaip ir kiti klientai.

Jūs suprantate, kad reportažai apie rinką, žinios ar kita informacija, kurią skelbia Kompanija, gali keistis ir gali būti atšaukta ar panaikinta be išankstinio pranešimo.

16. Negarantuojame Pelną

Kompanija negarantuoja, kad pasipelnysite ar išvengsite nuostolių prekiavimo metu. Klientas negavo iš Kompanijos ar jos atstovų jokių panašių garantijų. Klientas supranta, su kokiomis rizikomis gali susidurti prekiavimo metu ir turi finansinę galimybę padengti bet kokius dėl to patirtus nuostolius.

17. Teisinė Rizika

Bet kokie teisiniai pasikeitimai gali materialiai paveikti Finansinį Instrumentą ir investicijas tam tikrame sektoriuje ar rinkoje. Teisiniai ar įstatymų pakeitimai, nustatyti vyriausybe ar valstybiniais organais ar kita teisine įstaiga, gali padidinti administracines išlaidas, sumažinti investavimo patrauklumą, paveikti konkurenciją ir taigi, paveikti galimybes pasipelnyti iš investavimo. Ši rizika yra nenumatyta ir gali skirtis priklausant nuo rinkos.